همایش شوراهای صنفی اساتید کشور در مشهد

تعداد بازدید:۱۶۴۳
همایش روسای شوراهای صنفی اساتید دانشگاه های کشور در مشهد مقدس برگزار گردید.
همایش شوراهای صنفی اساتید کشور در مشهد
 
همایش روسای شوراهای صنفی اساتید دانشگاه های کشور در مشهد مقدس برگزار گردید.

همایش روسای شوراهای صنفی اساتید دانشگاه های کشور در مشهد مقدس در تاریخ 94/8/7 در دانشگاه فردوسی برگزار گردید.

در این همایش که در دو جلسه صبح و بعداظهر به مدت هفت ساعت کاری و با حضور هفده دانشگاه تشکیل گردید، موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

الف) پیگیری افزایش حقوق اساتید کشور: برای این منظور حقوق اساتید کشورهای مختلف از جمله اساتید کشورهای همسایه و همچنین کشورهایی که از لحاظ علمی قابل مقایسه می باشند بصورت پاور پوینت ارائه گردید. همچنین حقوق و مزایای وکلا و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و اعضاء هیات علمی که در وزارتخانه های دیگر مشغول فعالیت هستند؛ بررسی گردید. نتایج این بررسی ها اختلاف معنادار و آشکاری را در کمتر بودن حقوق اساتید وزارت علوم تحقیقات و فناوری نشان می دهد. لازم بذکر است که از سال 1386 افزایش حقوق به جز افزایش سالیانه نداشته ایم و قدرت خرید با توجه به حقوق سال 1386 کاهش نشان می دهد. جهت تقاضای افزایش حقوق، قرار گردید شورای صنفی اساتید هر دانشگاه  نظر اعضاء محترم هیأت علمی خود را دریافت و در صورت مثبت بودن آن نامه ایی بصورت مشترک توسط شورای صنفی اساتید کشور تا 94/8/20 تهیه و به چندین سازمان رسمی ارسال و همچنین جلسات حضوری با آن ها گذاشته شود. لذا در صورتیکه همکاران عضو شورای صنفی دانشگاه کاشان تمایل به پیگیری افزایش حقوق را دارند ازطریق سایت شورای صنفی اساتید و یا از طریق کارتابل اتوماسیونی جناب آقای دکتر محسن بهپور رئیس محترم شورای اساتید دانشگاه کاشان تا تاریخ 94/8/17 اعلام نظر فرمایند.

ب) پیگیری آیین نامه ارتقاء ارسالی در تاریخ 1394/6/15 : لازم بذکر است که آیین نامه جدید ارتقاء اولیه در تاریخ 94/6/8 ارسال گردیده که در یک هفته بعد برخی از قسمتهای های آن تغییر کرده است. همکاران محترم در صورتیکه در مورد هربند آیین نامه اشکالی مشاهده می نمایند و یا نظر خواستی دارند تا تاریخ 94/8/17 ازطریق سایت شورای صنفیاساتید و یا از طریق کارتابل اتوماسیونی جناب آقای دکتر محسن بهپور رئیس محترم شورای اساتید دانشگاه کاشان اعلام نظر فرمایند. جمع بندی نظرات توسط شورای صنفی اساتید انجام شده و بصورت کلی در تاریخ 94/8/20 توسط شورای صنفی اساتید کشور به وزارتخانه ارسال و دنبال خواهد شد.

ضمنا" جلسه بعدی شورای صنفی اساتید کشور در بهمن ماه سال جاری در دانشگاه خوارزمی تشکیل خواهد شد.نظر شما :