شورای صنفی اساتید

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      سومین جلسه شوراهای صنفی اساتید کشور در بهمن ماه سال جاری
 
 لازم بذکر است که سومین جلسه شوراهای صنفی اساتید کشور در بهمن ماه سال جاری در دانشگاه خوارزمی برکزار خواهد گردید و جناب آقای پروفسور بهپور به نمایندگی از طرف همکاران محترم در آن جلسه شرکت خواهم نمود و گزارش آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 
      چگونگی ارتباط با شورای اساتید دانشگاه کاشان
 
 شورای صنفی اساتید با ایجاد سایت و کارتابل مستقل آمادگی خود را جهت در یافت پیشنهادها و انتقادات همکاران محترم اعلام میدارد. لذا شما عزیزان با ارائه نقطه نظرات ارزنده خود می توانید  کمک شایانی را در جهت ارتقاء دانشگاه داشته باشید و بازوی محکمی برای مدیریت محترم دانشگاه  باشید. بنابراین خواهشمندیم که در صورت وجود ایراد و یا اشکال در موردی خاص پیشنهاد چگونگی رفع آن را نیز ارائه فرمایید.

همکاران محترم علاوه بر سایت و کارتابل اتوماسیون جناب آقای پروفسور بهپور میتوانند در روزهای دوشنبه از ساعت15/30 الی 16/30 در دفتر ایشان در دانشکده شیمی در جلسه حضوری شرکت کرده و یا با شماره همراه آقای دکتر بهپور 09131114065 تماس بگیرند.

 
      تبریک به جناب آقای پروفسور محسن نیا
 
با توجه به قبول زحمت جناب آقای پروفسور محسن نیا در سمت معاونت طرح و توسعه، بدینوسیله شورای صنفی اساتید از زحمات ایشان در این شورا قدردانی نموده و امیدوار است که با تلاش و پشتکاری ای که در ایشان وجود دارد در سمت جدید نیز موفق باشند و همچنان از راهنمایهای ایشان بهرمند گردیم. برطبق اساسنامه شورای صنفی اساتید دانشگاه کاشان به جای آقای پروفسور محسن نیا آقای دکتر مصطفی زاهدی فر مطابق رأی اعضاء محترم جایگزین گردیده اند.